Theo một nghiên cứu mới trên PLOS ONE, đối với những trẻ sinh non hoặc sinh nhẹ cân thì chỉ số thông minh (IQ) là một công cụ đánh giá tương lai giàu nghèo ra sao tốt hơn so với năng lực về toán.

Trí thông minh giúp ích cho sự thành công của trẻ trong tương lai
Trí thông minh giúp ích cho sự thành công của trẻ trong tương lai

Những phát hiện này đi ngược lại với bằng chứng trước đây cho rằng các kỹ năng về toán có vai quan trọng rõ rệt đối với sự thành đạt về mặt kinh tế của mỗi người.

Nghiên cứu đã theo dõi hơn 400 trẻ em sinh ra ở Bavaria, Đức, từ khi mới đẻ đến khi trưởng thành. Trong số những đứa trẻ được xem xét có 193 trẻ sinh non (dưới 32 tuần tuổi) hoặc có cân nặng khi sinh rất thấp (dưới 1,5 kg) và 217 trẻ sinh đủ tháng khỏe mạnh.

Sử dụng các kết quả từ những kỳ thi được chuẩn hóa (có hình thức thi, khung điểm, tiêu chí chấm điểm nhất định, nhằm phân chia các cấp độ năng lực người dự thi dựa trên kết quả bài thi), các nhà tâm lý học đánh giá trí thông minh tổng quát và các kỹ năng toán học cụ thể của những đứa trẻ này thời điểm 8 tuổi. Khi các đối tượng đến 26 tuổi, thông tin về thu nhập, phúc lợi xã hội, trình độ giáo dục và thành công nghề nghiệp của họ được tóm tắt thành một chỉ số toàn diện về sự giàu có.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra xem liệu năng lực về toán hay IQ sẽ giải thích cho những hậu quả của việc sinh non đối với khả năng thành đạt khi lớn lên. Họ kết luận rằng IQ là một yếu tố dự báo tốt hơn về thành công kinh tế trong cuộc đời đứa trẻ đó.

Nghiên cứu mới này bổ sung hiểu biết về kết quả tác động lâu dài khi trẻ sinh non. Do có khá nhiều trẻ em có biểu hiện suy giảm nhận thức theo học tại các trường thông thường, kết quả nghiên cứu này cũng đem lại cơ hội xây dựng chiến lược [riêng] cho đối tượng trên, nhằm đảm bảo chúng nhận được hỗ trợ tốt nhất trong suốt tiến trình học tập.
Các tác giả của nghiên cứu gồm: Julia Jaekel (Đại học Tennessee, Mỹ); Nicole Baumann và Dieter Wolke (Đại học Warwick, Anh) và Peter Bartmann (Đại học Bonn, Đức)

Theo Khoahocphattrien.vn