Ngân hàng gene tại Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) có trụ sở tại Los Baños, Philippines, hiện đang lưu giữ khoảng 136.000 giống lúa và họ hàng hoang dã của nó. Đây là nguồn tài nguyên mà các nhà khoa học có thể nghiên cứu, và các nhà lai tạo giống sử dụng để phát triển những giống lúa mới.

Ngân hàng gene lúa tại IRRI. Ảnh: IRRI
Ngân hàng gene lúa tại IRRI. Ảnh: IRRI

Vào ngày 12/10, Crop Trust – một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Bonn, Đức, với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực và đa dạng cây trồng – công bố khoản tài trợ vĩnh viễn trị giá 1,4 triệu USD mỗi năm để hỗ trợ ngân hàng gene lúa.

“Đây là tin tuyệt vời cho tương lai của nghiên cứu lúa gạo. Khoản tiền tài trợ của Crop Trust giúp IRRI tập trung vào việc sử dụng bộ sưu tập lúa lớn và đa dạng để mang lại lợi ích cho thế giới”, Matthew Morell, tổng giám đốc của IRRI, cho biết.

Lúa là loại cây cung cấp lương thực cho gần một nửa dân số thế giới. Nhiều giống lúa mới có khả năng thích ứng với sự gia tăng của hạn hán, lũ lụt và những biểu hiện khác của biến đổi khí hậu.

Theo Khoahocphattrien.com