Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh từ năm 2019.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đăng ký chủ trì các đề tài, dự án KHCN sau:

1. Dự án: Ứng dụng KH&CN trong chế biến sản phẩm quả thảo quả trên địa bàn huyện Xín Mần .

2. Dự án: Ứng dụng KHKT nhân rộng giống lúa thuần chất lượng cao J02 trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

3. Dự án: Ứng dụng KH&CN trong xử lý chất thải khu vực nông thôn tỉnh Hà Giang.

4. Dự án: Trồng khảo nghiệm cây PAULOWNIA. VN trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

5. Dự án: Ứng dụng công nghệ mới CARBONCOR ASPHALT trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

6. Dự án: Xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Hà Giang.

7. Đề tài: Đánh giá tác động của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

8. Đề tài: Phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Mục tiêu, sản phẩm và hồ sơ dự tuyển: xem trong mục thông báo tại trang Web Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang: www.skhcn.hagiang.gov.vn

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang (Số 63 Lê Qúy Đôn – Phường Nguyễn Trãi – Thành phố Hà Giang)

Hồ sơ nộp gồm: 15 bản (01 bản gốc và 14 photo), được niêm phong, bên ngoài ghi rõ:

1. Tên đề tài, dự án.

2. Cơ quan chủ trì.

3. Họ và tên các nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài và danh sách những người tham gia thực hiện

4. Liệt kê các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/12/2018.

Theo Khoahocphattrien.vn